Välkommen till Hovås Utemiljö AB

Vi är ett företag som arbetar i närområdet och tillhandahåller allt från markarbete, dräneringar, murarbeten, poolbyggnation till hela anläggningar av trädgårdar samt försäljning av jord, grus, mark-sten, plattor och kullersten med hemleverans, uthyrning av minigrävare, minidumper, markvibrator samt snöröjning och vinterväghållning


Vi håller till på Lyckhemsvägen 11 i Hovås
Trädgårdsanläggning Dränering Stenläggning Mur och betong Markanläggning Omläggning av dagvatten/spillvatten Schakt Poolbyggnation Bygg av uterum, växthus, plank/staket och uterum Snöröjning