Våra tjänster


Trädgårdsanläggning

Dränering

Stensättning

Mur och betong

Markanläggning

Omläggning av dagvatten/spillvatten

Schakt

Poolbyggnation

Bygg av uterum, växthus, plank/staket och uterum

Uthyrning av minigrävare, Bobcat, minidumper samt markvibrator

Försäljning av grus, jord, marksten och sand med hemtransport eller hämtning med egen släpkärra

Snöröjning

Trädgårdsanläggning Dränering Stenläggning Mur och betong Markanläggning Omläggning av dagvatten/spillvatten Schakt Poolbyggnation Bygg av uterum, växthus, plank/staket och uterum Snöröjning